Palliatieve zorg

Thuisverpleging Annabel is de aangewezen persoon voor palliatieve zorg in Hasselt. Hiervoor heeft zij een speciale opleiding gevolgd bij Pallion in Hasselt.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de totaalzorg aan patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende ziekte, indien genezen niet meer kan, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering, en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen.

Centraal staat het verbeteren van de kwaliteit van leven en het comfort van de patiënt.

Wat betekent dit, totaalzorg?

Deze totaalzorg steunt op de volgende pijlers:

  • opvang van fysieke klachten en symptomen zoals pijn, gevoel van benauwdheid of kortademigheid, misselijkheid, braken,....
  • aandacht voor psychologische en emotionele ondersteuning bij de patiënt en zijn omgeving.
  • sociale begeleiding, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor hen die de zieke omringen, volwassenen en kinderen.
  • spirituele opvang van diepere levensvragen bij de zieke en zijn familie

Nood aan palliatieve zorg?

Neem dan zeker contact op. Thuisverpleegster Annabel in Hasselt bespreekt graag hoe ze u verder kan helpen.

Clikc+