Verpleging aan huis

Bij Thuisverpleging Annabel kunt u rekenen op de beste verpleging aan huis in Hasselt. Hierbij staat u als patiënt steeds centraal, u bent geen nummer. We hechten veel belang aan een verzorging met aandacht voor menselijk contact aangezien de verpleegkundige in sommige gevallen het enige contact is met de buitenwereld. Een aangenaam gesprek of detailverzorging zoals het aanbrengen van een vleugje make-up of een dagcrème zijn dus geen overbodige luxe. Als u zich als patiënt goed voelt, geeft ons dat ook een enorme voldoening.

Sociaal netwerk

Thuisverpleging maakt deel uit van een groter netwerk rond de patiënt. Dit netwerk kan soms tijdelijk wegvallen of ontoereikend zijn. Daarom kan de begeleiding perfect afgesteld worden op de persoonlijke noden van de patiënt.

Een voorbeeld hiervan is medicatie ophalen, de post lichten, het bed verfrissen, de rolluiken opendoen, de vensters openen,... Kortom in de rol van thuisverpleegster zorgt Annabel er ook voor dat alledaagse dingen vlot kunnen verlopen.

Daarnaast wordt er steeds nauw samengewerkt met uw huisarts zodat we samen tot een passend schema komen waar zowel u als patiënt, de thuisverpleegster, uw familie alsook de arts zich het best in kunnen vinden. De aandacht gaat altijd eerst naar het comfort van de patiënt, ongeacht de ernst van de aandoening of leeftijd.

Werkwijze

U kan de werkwijze van een thuisverpleegkundige zowel persoonlijk als discreet noemen. Annabel is altijd bereikbaar, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, en zorgt voor een warme, menselijke aanpakwaardoor uw dagelijkse verzorging ook op sociaal vlak voor u zorgt.

Als zelfstandig thuisverpleegster is Annabel ook permanent beschikbaar in uw regio. Dit heeft als voordeel  dat u niet elke dag andere mensen over de vloer krijgt, waardoor er een betere band kan ontstaan waarbij we elkaar beter leren kennen en vertrouwen. Deze persoonlijke aandacht komt de verzorging zeker ten goede.

Communicatie 

Een goede communicatie is van levensbelang omdat de thuisverpleegster samen met de familie en andere zorgverleners zorg op maat wilt bieden. Omdat het onmogelijk is elke dag met elke betrokkene te communiceren is een communicatiemapje een goede methode. In zo’n mapje wordt informatie over observaties, op te volgen parameters en medicatie genoteerd. Op die manier wordt toch een sterke betrokkenheid tussen verpleegkundige, arts en familie gecreëerd.

Derdebetalersregeling

Thuisverpleging Annabel werkt met de derdebetalersregeling. Dit wil zeggen dat de onkosten voor uw thuisverpleging rechtstreeks met uw ziekenfonds worden geregeld en u niets hoeft te betalen. Alle ziekenfondsen zijn welkom.

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet en neem contact op. Annabel beantwoordt graag al uw vragen.

Clikc+